RSS Feed

Så kan dagens humanister ta ett språng till framtiden

Posted on torsdag, september 24, 2015 in Humanioralänkar

Benke från Stadsbudet, som brukar hjälpa till med omflyttningar och annat i tidningshuset i Marieberg, berättade för några år sedan något sedelärande om det nya Sverige.

Läs mer här.

Be the first to comment.

Leave a Reply