RSS Feed
okt 3

Var balterna kristna på 1000- och 1100-talen?

Posted on lördag, oktober 3, 2015 in Humanioralänkar

St Olaf's Church

All forskning ger vid handen att kristendomen på 1100-talet hade rönt ytterst små framgångar bland flertalet invånare i nutidens Estland, Lettland och Litauen, möjligen med undantag för vissa stormän längst i öster, som av politiska skäl valt att anamma den rysk-ortodoxa formen av kristendom.

Läs mer här.