RSS Feed

Kattens rättigheter (och apsons m fl)

Posted on tisdag, februari 26, 2008 in Djur

Det här fick jag från en onlinekompis:

1. Människor skall icke stifta lagar som frambringar områdesavgränsningar eller som förhindrar fritt nyttjande av detta område, ej heller lagar som inskränker kattens frihet att beträda området, eller rättigheten att ha fredliga samlingar.

Med andra ord: Katten har rätt att gå ut närhelst han/hon vill.

2. En välfylld proviantbehållare, vilken är vital för en katts välbefinnande, skall icke undanhållas.

Med andra ord: Katten har rätt att ÄTA närhelst han/hon vill.

3. Rättigheten för katten att vara säker inom sina domäner, och handlande mot rimlig bekvämlighet skall icke genomföras.

Med andra ord: Katten får SOVA närhelst han/hon vill.

4. Människor skall icke upprätta fördrag eller regler för att markera äganderätt av ägodelar eller egendomar som är i direkt konflikt mot rätten att leva, rätten till frihet och rätten att söka kattens positiva tänkande.

Med andra ord: Katten har rätt att sova VARHELST han/hon vill.

5. Katten skall ha immunitet från alla kriminella anklagelser, åtalanden och klagomål. Den anklagade skall åtnjuta rätten till ett snabbt och opartiskt ogillande av alla anklagelser, och nämnda katt har rätt att kvarhålla alla vittnen, inkluderande karaktärsvittnen, till kattens fördel.

Med andra ord: Katten här rätt att göra vad som helst, så länge han/hon ser söt ut. (Vilket är alltid.)

6. Varken träldom, slavdom eller ofrivilligt tjänande kommer att tolereras, utom av nämnda katter med äganderätt av deras människor.

Med andra ord: Det jag säger gäller. (Och jag kan sova på ditt ansikte…)

7. Inga Canis Familiaris skall i fredstider eller övriga tider, inhysas i residenset utan medgivandet av innehavaren, icke heller i krigstider, utan ett beteende som blivit förbestämt av härskaren.

Med andra ord: Inga hundar får vistas i huset utan mitt tillstånd.

8. Rätten för katten att skyddas från orimligt sökande och tillfångatagande skall icke brytas eller störas någonstans eller någon gång.

Med andra ord, Stör mig inte när jag sover i en byrålåda.

Många människor kanske inte känner till det här, men de flesta av de här rättigheterna kan också tillämpas på apso – dvs hundraserna lhasa apso och tibetansk terrier. Jag vet inte säkert, men jag gissar att det också kan stämma för t ex tibetansk spaniel och några av eller alla bichonraserna, pudlar och troligen eurasier. Kanske också en del andra hundraser.

I min familj anser också nymfparakiten och dvärgväduren att de har samma rättigheter som katterna och apsona. Marsvinen intresserar sig bara för rättigheter som har med mat att göra. I övrigt bryr de sig inte.

Så nu vet ni det. :)

Be the first to comment.

Leave a Reply