RSS Feed

Svenskan försvinner i utlandet

Posted on tisdag, november 18, 2014 in Humanioralänkar

Regeringen har aviserat att dra in stödet till informationsinsatser och svenskundervisning utomlands. Förslaget möter nu hård kritik.

Läs mer här.

”Tala blott ditt svenska modersmål så ofta det är möjligt! Tala det alltid i din familj! Älskar du själf dina fäders språk, skola äfven de bland dina familjemedlemmar som ej till äfventyrs kunna det, också småningom lära sig det! Tala Svenska med dina barn! De ha rätt att få lära sina förfäders språk, och detta språk ha rätt till dem.”

Här kan man läsa mer om svenskan i utlandet, mest i ett historiskt perspektiv.

Dessutom kan man läsa lite mer om samma ämne här, här och här.

Be the first to comment.

Leave a Reply